[1]
Wei, R. 2023. Solidarity on the Margins: Narrating Zainichi in Yi Yang-ji’s “Woman Diver” (Kazukime, 1983) and Nakagami Kenji’s “Flower Boy” (Fuaramu, 1980). Transnational Asia. 5, 1 (Feb. 2023). DOI:https://doi.org/10.25615/ta.v5i1.77.