Chao, A. S., S. Loyd, K. Dong, A. Focke, and S. Pett. “Life After the Tragic Exodus: Vietnamese Resettlement in Houston (1975 - Present)”. Transnational Asia, Vol. 3, no. 1, Sept. 2019, doi:10.25613/m5ta-vc97.